طعم گس خرمالو

پیش از تو در من زنی زندگی میکرد که هر روز صبح تنهاییش را گره میزد به گیسووانش می آویخت به گردنش باقی را هم میریخت پای گلدان کوچکش
پیش از تو در من زنی زندگی میکرد
اکنون ...همه تویی

پ ن : تمامی اسامی استفاده شده در این وبلاگ غیر واقعیست
تمامی داستان های روایت شده واقعیست

عنوان وبلاگ نام داستانی از زویا پیرزاد است

طبقه بندی موضوعی

زندگی آرام من 1

شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵ ب.ظ

سرم توی کتاب هاست که مینشیند کنارم . تکیه میدهد به پشتی کاناپه , من کمی جلوتر نشسته ام . سرم را کمی برمیگردانم سمتش و از گوشه چشمم نگاهش میکنم  لبخند میزنم , چشمک میزند . باز سرم توی کتابهاست بین ارقام واعداد بین نمودار ها و ورودی های سینوسی . موهایم را از روی شانه ام جمع میکند دستش را مثل شانه فرو میبرد توی موهایم  تکیه میدهم به سینه اش . سرم را میبوسد .مامان که زنگ میزند فروشگاه سالیان حراج 70درصد زده است به هر طریقی شده هلش میدهم توی ماشین  و یادم میرود درس دارم و امتحان و گزارش کار آزمایشگاه مانده.  میگوید جمعه است  شلوغ است .   همین ماه پیش کلی خرید کرده ایم میگوید پول کابینت ساز را باید بدهد  هزینه ی کاغذ دیواری و پارکت ها هنوز مانده ... اما در انتها من هستم و یار جان و رگال های لباس ^_^ تک کت های اسپورت را که میبیند هوش از سرش میپرد هلش میدهم توی اتاق پرو مامان میگوید چقدر رنگ یشمی بهش می آید . شلوار ستش را هم که نمیشه ور نداشت و عجیب که تا حالا شلوار کتان کاهویی نخریده است ! حالا من هستم و یار جان و کت و شلواری که به زور تن بابا میکنیم و به به و چه چه هایی که پشت سرهم میگوییم  و داداش خان که نیازی به هول دادن توی اتاق پرو  و به به و چه چه ندارد باید به زور از توی فروشگاه کشیدش بیرون . بعد از تست چند مانتو و شلوار و تونیک و بلیز انگار که هرچه زور میزنیم من و یار جان ست کنیم نمیشود که نمیشود بعد یادم میوفتد که محرم نزدیک و انگار که باید حتما خریدی کرده باشم لباس مشکی را رد نمیکنم . قولش را میدهد که برایم مانتوی یشمی بخرد و من اصلا یادش نمی اندازم که عید از شیراز برایم خریده است :)) تمام این خرید ها و گشت زدن ها را دوست دارم وقتی درز دیوار سوژه ی خنده است وقتی بین تمام شلوغی ها خم میشود و توی گوشم میگوید خیلی دوستم دارم . وچقدر بستنی یهوویی میچسبد و سرعت بالا توی اتوبان وصدای جیغ های من و خنده های بلند او .

باهم بودن هایمان تا ابد یار من :)

  • Vafa 1192