طعم گس خرمالو

پیش از تو در من زنی زندگی میکرد که هر روز صبح تنهاییش را گره میزد به گیسووانش می آویخت به گردنش باقی را هم میریخت پای گلدان کوچکش
پیش از تو در من زنی زندگی میکرد
اکنون ...همه تویی

پ ن : تمامی اسامی استفاده شده در این وبلاگ غیر واقعیست
تمامی داستان های روایت شده واقعیست

عنوان وبلاگ نام داستانی از زویا پیرزاد است

طبقه بندی موضوعی

نیمه شب

دوشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲ ق.ظ
دراز میکشم .هنوز موهایم خیس است که سرم را میگذارم روی سینه ش .نسیم خنک نیمه شب تابستان از پشت پرده میخورد به صورتمان . دستش را حلقه میکند دور کمرم و آهسته میخواند. صدایش بم است و خش دار : کی اشکهات رو پاک میکنه شبا که غصه داری  ( موهایم را از روی صورتم کنار میزند ) دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری؟ ( نفسش عمیق میشود ) شونه ی کی مرهم هق هقت میشه دوباره؟ / از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره . اشک از گوشه ی چشم هایم سر میخورد تا روی سینه اش .
کی اشکهات رو پاک میکنه
  • Vafa 1192